Over

Over Het wijkpaleis

In het Wijkpaleis gaat het over maken. Maken in de betekenis van ‘vervaardigen, creëren, fabriceren’ én over ‘het maken in het leven’. Het is een plek om van elkaar te leren door samen te maken en te ondernemen. Door de heel verschillende gebruikers is er volop ruimte voor bijzondere ontmoetingen en kruisbestuiving.

Het Wijkpaleis heeft een ‘dorpszaal’ die ruimte biedt voor ontmoeting, vier publieke productieplekken - van wijkkeuken tot maaklokaal, van textielatelier tot houtwerkplaats - waar samen kan worden gemaakt, er zijn 18 werkplaatsen voor professionele makers en het biedt onderdak aan de dependance van de RK Maria Basisschool, een echte wijkschool.

De organisatie

Het Wijkpaleis is in 2015 ontstaan als organisch gegroeid bewonersinitiatief. Wat begon met veel ideeën, enthousiasme en vrijwillige inzet, maar zonder vastomlijnd plan is uitgegroeid tot een gezonde wijkonderneming.

Meemakers

Waarde, betrokkenheid & eigenaarschap

Nog steeds is de vrijwillige inspanning en bijdrage van mensen een belangrijke manier om veel meer mogelijk te maken dan normaalgesproken zou kunnen met de beschikbare budgetten. Wij hechten veel waarde aan de betrokkenheid en het eigenaarschap die voortkomt uit alle tijd die mensen in het Wijkpaleis, en daarmee in de gemeenschap van Rotterdam West, steken. Wil jij ook meedoen, meewerken of het Wijkpaleis meemaken? Kom dan langs!

Moniek

Tuinvrouw. Lerares Nederlands & Meedenker

Het Werkbestuur

Marieke Hillen

“Als architectuurhistoricus schreef ik over de ontwikkeling van de stad. Toen ik van Amsterdam naar Rotterdam verhuisde, merkte ik dat mensen langs elkaar heen leven en lang niet iedereen dezelfde kansen heeft om het te maken in het leven. In plaats van schrijven over, wilde ik actief meebouwen aan de stad. Samen met vier andere vrouwen beginnen we Singeldingen, een zomerse plek waar buurtgenoten elkaar makkelijk tegen komen en waar we met de buurt een cultureel programma maken. Ik ontdek de kracht van de verbinding tussen mensen. Zelf stad maken blijkt aanstekelijk en onze dromen worden groter: een winterplek wordt Het Wijkpaleis. Door mensen te verbinden, hoop ik nieuwe ontwikkelingen en kansen in Rotterdam-West te creëren.”

“Wij zien onszelf als het 'werkbestuur' met onze hoofden in de wolken en onze voeten in de klei. Als mede-initiatiefnemers van Het Wijkpaleis vinden wij het belangrijk dat het bestuur niet op afstand bestuurt, maar betrokken is bij de dagelijkse gang van zaken.”

Floris van Gennep

“Ik ben architect en naast mijn architectenwerk heb ik negentien jaar (1993 - 2012) ontwikkelingswerk in India gedaan. Wat ik daar heb geleerd is dat je met beperkte middelen en veel menskracht bijzondere dingen kan bereiken. Dat principe hanteren we in het Wijkpaleis door zelf en met vele wijkgenoten vrijwillige uren te leveren aan ons collectieve project. Het Wijkpaleis ontwikkelt zich langzaam, stapje voor stapje. Maar met vrijwilligers kunnen we allerlei arbeidsintensieve wijkbijeenkomsten, maaksessies, samenwerkingen, opleidingstrajecten en verbouwingen doen die anders niet mogelijk zijn. Je leert op een andere manier met je leven en je tijd om gaan en je leert mensen kennen door samen te maken.”

Raad van toezicht

De Raad van Toezicht houdt een oogje in het zeil en is verantwoordelijk voor het financieel toezicht. Er zijn momenteel vijf leden, waarvan minimaal drie leden in Rotterdam-West wonen. Naast toezicht houden, zijn de leden ook een soort adviesraad. Samen met het werkbestuur denkt de raad na over verschillende vraagstukken, bijvoorbeeld de vraag hoe het Wijkpaleis de buurt bij dingen betrekt. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden voor het Wijkpaleis.

Karin van Barneveld

Wijkbewoner, werkzaam als Facilitator of Transformation in de financiële sector:

“Het Wijkpaleis is een ontmoetingsplek van en voor iedereen in onze wijk. Hier bouwen we aan een sterke, diverse gemeenschap waar we delen we wat hebben en zoeken naar oplossingen voor wat beter kan in onze wijk. Ik zet mij in om het Wijkpaleis zo’n plek te laten zijn, voor nu en in de toekomst.”

Vincent Lo

Bewoner van Middelland, met een achtergrond op het gebied van de ruimtelijke ordening:

“Als RVT lid draag ik graag bij aan de ontwikkeling van Wijkpaleis - als werkplaats en ontmoetingspunt van Rotterdam West.”

Victor Schaafsma

“Vanuit mijn professie als interim manager en vanuit mijn rol als consultant bij de KNHM (vrijwilliger) probeer ik het bestuur van het Wijkpaleis maximaal te ondersteunen en uit te dagen, zodat zij hun belangrijke werk kunnen uitvoeren.”

Isabel Awad

Universitair hoofddocent bij de afdeling media & communicatie van de Erasmus Universiteit Rotterdam:

“Mijn werk gaat deels over initiatieven zoals Het Wijkpaleis. Ik ben heel benieuwd hoe de praktijk van zo'n initiatief er uitziet, ik kom al vanaf het pop-up begin in Het Wijkpaleis en wil daar graag aan deelnemen en aan bijdragen.”

jaar- plannen en verslagen

De aanloop naar de aankoop - jaarverslag 2021

DownloadDownload

JUST DID IT - jaarverslag 2022

DownloadDownload

EEN NIEUW PALEIS IN CORONATIJDEN - jaarverslag 2020

DownloadDownload

Partners

Het Wijkpaleis is mogelijk gemaakt door de inspanning van vele buurtbewoners en met financiële steun van Huize Middelland, Stichting DOEN, KNHM, VSB fonds, Oranjefonds, Job Durafonds, LSA Bewoners, CityLab010, Mooi, Mooier, Middelland en de VOORbeeldverkiezing 2020.

Het Wijkpaleis is onderdeel van Huize Middelland en verschillende lokale en landelijke netwerken, zoals 010Kwadraat (een netwerk van sociale ondernemingen in Rotterdam) en de Wijk BV van LSA Bewoners.

De reis van het paleis

Van omgebouwde loempiakar naar het wijkpaleis

Het Wijkpaleis staat in Rotterdam-West. Het is een plek voor ontmoeting, een werkplaats voor professionals en mensen uit de buurt. Waar mensen elkaar ontmoeten, leren en ondernemen door (het) samen te maken.

Een terras in het gras

Het Wijkpaleis kwam niet zomaar ‘uit de lucht vallen’. In 2008 vroegen vrouwen uit Rotterdam West zich af hoe ze een plek konden maken waar je elkaar als buurtge­noten makkelijk kon ontmoeten. Die simpele vraag was het begin van Singeldingen, een zomerse plek aan de Heemraadssingel. Met een omgebouwde loempiakar, gekocht op Marktplaats, wat picknickkleedjes, ‘stroom uit de boom’ van een aardige singelbewoner en heel veel jerrycans water van allerlei buren, gingen zij in de zomer van 2009 van start.

Een lekker zonnig terras in het gras was iets dat in Rotterdam­ West nog niet bestond. Al doende ontstond een programma met kinderactiviteiten, muzikale intermez­zo’s … en ook druilerige dagen, drassig gras, laarzen aan en samen eten in de tent met regen op het dak. Het tweede seizoen bouwden we een echte kiosk, de derde zomer zorgde de gemeente voor elektra en stromend water.  Vrijwilligers vroegen aan het eind van elk seizoen: “Kunnen we niet nog wat langer blijven…” Dat zette aan tot denken: “Kunnen we een winterplek maken? En wat zou een winterplek moeten zijn?” We zijn met allerlei bewoners van Rotter­dam West aan de keukentafel gaan zitten om hier over na te denken. Het moest een plek worden voor ontmoeting en ‘een plek om (het) te maken’

Pop-up Paleis in een souterrain 

In 2015 zette een eerste groep enthousiastelingen in het oude Wijk­ontmoetingscentrum aan de 1e Middelland­straat een souterrain ­raam open. Door dat raam stapte je vanaf de straat naar binnen. Met vereende kracht en geen geld bouwt een groep enthousiastelingen een trap om binnen te komen, een ‘zaaltje’, een kantine, een keuken, en achterin een houtwerkplaats en een textielatelier.

In 2015 start Fatma met aanschuifmaaltijden op woensdag, we bieden ruimte aan veel bijeenkomsten voor Mooi, Mooier, Middelland en andere groepen in de wijk, een koor begint te zingen, een theatergroep repeteert, Maaszicht-jongeren maakten objecten met kunstenaars Ilse en Michiel, op zaterdagochtend geven Floris, Goran en Monique advies aan buurtbewoners ‘hoe je het kunt maken’. Wie had kunnen denken dat deze rafelige souterrain in zo’n korte tijd zou uitgroeien tot dé plek om het te maken?

In 2016 zet de gemeente het oude wijkontmoetinsgcentrum te koop. We besluiten mee te doen aan de aanbesteding en samen met een idealistische woongroep en een ontwikkelaar dienen we een plan in. We winnen de aanbesteding net niet, maar de gemeenteraad erkent dat de aanbesteding anders had gemoeten en geeft de opdracht samen met het Wijkpaleis te zoeken naar een nieuwe plek. De zoekactie startte in 2017. Al snel valt ons oog op de voormalige Eloutsschool.

Het vervolg van De Reis van het Paleis verschijnt in een volgende PaleisPost en hier op de website.

paleis post

De Paleis Post is een onregelmatig verschijnende krant over de grootse plannen èn het dagelijks leven van verschillende meemakers in het Wijkpaleis. De eerste Paleis Post verscheen in mei 2021. De redactie staat open voor bijdragen over het leven in het Paleis vanuit verschillend perspectief.

Paleis Post #3 (september 2021)

Download

Paleis Post #2 (juni 2021)

Download

Paleis Post #1 (mei 2021)

Download

Paleis in beeld en tekst

Het Wijkpaleis wordt niet alleen op deze website en in de Paleis Post in beeld gebracht, maar is ook op andere media in woord en beeld gebracht. Hieronder een collage van de verschillende berichten over Het Wijkpaleis door de jaren heen.

Een vrolijk kijkje in het oude Wijkpaleis

Vimeo

Een ongewinterde strijd tussen ontwikkelaars en bewonersinitiatieven

Vers beton

"Wijkpaleis is straks ook ván de buurtbewoners"

Artikel NRC