De aankoop

Oktober 2021

Elke wijk een eigen WIJKPALEIS

“Het Wijkpaleis is één van de plekken is waar je onverwachte ontmoetingen hebt, je komt om iets te maken of te eten maar ondertussen leer je allerlei mensen kennen. Eigenlijk gun ik elke wijk in elke stad in Nederland een Wijkpaleis!”

Daan Zandbelt, buurtbewoner, stedebouwer en rijksadviseur-af.

Wil je meer weten over de obligaties, bekijk het obligatieplan of loop gerust binnen!

Bekijk het obligatieplan

Oktober 2021

Publieke rijkdom

‘Publieke rijkdom’ noemen Toon Koehorst en Jannetje in 't Veld het Wijkpaleis: “als je met de buurt iets kan opbouwen dat open staat voor iedereen, ben je samen echt rijk” . Daarom doen zij mee in de aankoop van het Wijkpaleis. Doe jij ook mee?!

Wil je meer weten over de obligaties, bekijk het obligatieplan of loop gerust binnen!

Bekijk het obligatieplan

Oktober 2021

Mariabasisschool tekent bij!

Het Wijkpaleis is de plek voor maken, ontmoeten, leren en ondernemen. Dus toen het verzoek van de gemeente kwam om huisvesting te bieden aan de RK Maria Basisschool leek dit als een missend puzzelstukje op zijn plaats te vallen. Sinds 2019 huurt de Maria Basisschool de bovenste verdieping van het Wijkpaleis. Het is de start van een bijzondere samenwerking, waarvan de zaadjes al eerder bij Singeldingen en in het pop-up Paleis zijn geplant. Hoewel deze samenwerking door corona nog niet tot volle bloei is gekomen, ziet schooldirecteur Ineke van Uden volop kansen.

In het proces van de aankoop is het belangrijk zekerheid te krijgen over de verlenging van het huurcontract van deze ‘grote huurder’. Alle financiers, maar zeker de banken willen dat graag weten. Deze zomer heeft de Maria Basisschool groen licht gekregen van de dienst onderwijshuisvesting van de gemeente: zeker tot de zomer van 2027 blijft de Maria Basisschool huurder van de 3e verdieping van het Wijkpaleis.

Oktober 2021

Koop een stukje Rotterdam!

“In Rotterdam komen we ruimte te kort om te wonen, te werken, voor elkaar te zorgen ... beleggers kopen het Rotterdams vastgoed in rap tempo op ... Je hebt met het Wijkpaleis de kans om een stukje stad te kopen waar we ruimte maken om samen te leven.”

Barbara Kathmann, Lid Tweede Kamer en ex-wethouder Wijken Rotterdam

Het WIJKPALEIS koopt het gebouw, doe je mee? Iedereen is nodig om de aankoop mogelijk te maken!

We hebben ons eerste doel bereikt én we gaan door! Geld lenen van betrokken mensen uit Rotterdam West en daarbuiten vinden wij vele malen leuker dan geld lenen van de bank. Doe je ook mee?

Steun en geld van buurtgenoten, fans en betrokkenen die geloven in het Wijkpaleis maken de aankoop mogelijk. Deze steun maakt dat ook banken en fondsen willen ‘instappen’ en met leningen en giften het totaalbedrag voor de aankoop en de investeringen bij elkaar brengen.

Al 117 mensen hebben ingeschreven voor een Paleis obligatie. Tot nu toe is 355.000 euro aan leningen (obligaties) opgehaald.

Liever lenen we meer Rotterdammers en andere betrokkenen dan van de bank. Doe jij mee?

Bekijk het obligatieplan

November 2021

WE ROEPEN DE KOOP IN!

De weg naar de aankoop is als een treinreis. Elke keer passeren we een station en komen we dichterbij het voorlopig eindstation DE AANKOOP. Dit keer maakten we een heel formele stop namelijk het officieel inroepen van de koop. Oftewel we hebben de gemeente laten weten dat we echt van plan zijn om het Wijkpaleis te kopen. Om deze stap te vieren, zijn we het dak op gegaan en heeft Judith Bovenberg het grote nieuws van de daken geschreeuwd, opdat iedereen het weet: we hebben de koop officieel ingeroepen. Nu is er geen weg meer terug.

KOOP EEN STUKJE ROTTERDAM
DOE JE MEE?

Bekijk het obligatieplan

“In Rotterdam komen we ruimte te kort om te wonen, te werken, voor elkaar te zorgen ... beleggers kopen het Rotterdams vastgoed in rap tempo op ... Je hebt met het WIJKPALEIS de kans om een stukje stad te kopen waar we ruimte maken om samen te leven.”

Barbara Kathmann,
Lid Tweede Kamer en ex-wethouder Wijken Rotterdam

Het aankoopplan

Het Wijkpaleis bestaat al weer 6 jaar! In 2015 zijn we gestart en, stap voor stap, doorgegroeid van een spontane bewonersgroep naar een wijkonderneming. Met meer dan 15.000 bezoekers per jaar wordt het Wijkpaleis intensief gebruikt door buurtgenoten. Er zijn samenwerkingen ontstaan met initiatieven in Middelland en Rotterdam-West, met gemeentelijke partners, met culturele groepen en ondernemers uit de wijk. Het Wijkpaleis is een belangrijke schakel in de groeiende sociale infrastructuur van Rotterdam West.

huur - koop overeenkomst

In 2019 hebben we de overstap van de 1e Middellandstraat naar de Claes de Vrieselaan gemaakt. Zowel ondernemend als maatschappelijk biedt de nieuwe plek en de nieuwe samenstelling van gebruikers veel mogelijkheden. Nu is de tijd aangebroken om het gebouw aan te kopen. Deze volgende stap was al opgenomen in het driejarige huur - koopcontract met de gemeente Rotterdam. Het is niet alleen voor ons een belangrijke stap, maar ook voor andere initiatieven die tot bloei komen en langzaam richting zelfstandigheid groeien.

zelfstandigheid

Als bewonersgroep willen wij regie over ons programma, onze businesscase en over het beheer van ons gebouw. Waarom is dit belangrijk en nodig?

Als wij de tijdelijkheid van het Wijkpaleis willen ontstijgen, is de aankoop noodzakelijk. Het huidige beleid van de gemeente van kostendekkende huur is voor Het Wijkpaleis niet haalbaar zonder structurele subsidie. De onzekerheid van een dergelijke subsidie willen wij niet. Ook de opbouw van deze kostendekkende huur biedt weinig ruimte. Hier toont zich een groot inhoudelijk verschil tussen het programma, beheer en onderhoud van gemeentelijke buurthuizen ten opzichte van bewoners gestuurde wijk-ondernemingen die overal in het land opbloeien.

Stip aan de horizon

De aankoop maakt de regie over ons gebouw mogelijk en zet een belangrijke stip aan de horizon, namelijk, waar de aankoopleningen zijn afgelost en het gebouw ten dienste staat van de wijk zonder financiële randvoorwaarden en zonder invloed van de vastgoedmarkt. Dit vooruitzicht is belangrijk, omdat daarmee de maatschappelijke waarde van het Wijkpaleis voor de toekomst van Rotterdam West gewaarborgd blijft.

verduurzamen en beter gebruik

Met de aankoop gaat het Wijkpaleis een aantal verbeteringen uitvoeren in het gebruik en de duurzaamheid van het gebouw. Door ruim twee jaar leefervaring in ons gebouw zien we welke veranderingen nodig zijn.

isoleren en energie opwekken

Boven aan de lijst staat de verbetering van het dak met isolatie, zonnepanelen en (als de constructie het toe laat) een groen dak (1). Hierdoor wordt het leefklimaat van de derde verdieping zowel in de winter als de zomer beter. Door zelf elektra op te wekken kan het Wijkpaleis voor het grootste deel in haar energiebehoefte voorzien. De groene sedum-laag draagt bij aan de isolatie, de wateropvang en de CO2 opgave. De luchtbehandeling uit de jaren ’80 schreeuwt om vervanging. Door in de nieuwe luchtbehandeling te werken met warmeterugwinning kunnen we deze installatie ook verduurzamen (2).

Maaklokaal

Voor de inrichting van de publieke begane grond is al veel verbouwd. Een volgende stap is het afmaken en afscheiden  van het textiellokaal en het maaklokaal, waardoor deze ruimtes beter kunnen worden gebruikt (B). De houtwerkplaats gaat naar buiten (A).

Financiële opbouw

Het Wijkpaleis gaat het voormalig schoolgebouw kopen van de gemeente Rotterdam.
In het huurcontract van het Wijkpaleis is een koopoptie opgenomen. Aanvullend daarop is een intentieverklaring getekend met de gemeente Rotterdam om deze aankoop financieel mogelijk te maken. De huur met koopoptie is in 2019 aangegaan voor 3 jaar. 

investering kosten van de aankoop

Koopprijs gebouw

1.700.000

Af: taxatieverschil

- 400.000

Investeringen verduurzaming

180.000

Bijkomende kosten (overdrachtsbelasting)

159.360

Totaal

1.639.360

Financieringsplan

Crowdlending (obligaties)

38%

626.498*

Lening KNHM (al toegezegd)

14%

232.862

Achtergestelde lening
Fondsen voor investeringen

6%
11%


100.000
180.000

Banken

31%

500.000

Totaal

100%

1.639.360

We rekenen met dit bedrag aan obligaties, en willen zovéél mogelijk lenen uit de wijk en zo mín mogelijk van de bank, doe mee en word obligatiehouder! 

Onze inkomsten

Hoe financieren we de financiering?

Vaste huurders (huurcontracten van 2 - 5 jaar)

160.500

Flexibele huur en donaties (gegevens 2019 en 2020)

8.500

'Huis van de wijk' Huize Middelland

25.000

Totaal per jaar

194.000

Vóór de aankoop is Het Wijkpaleis huurder en betalen we huur en exploitatiekosten waaronder personeelskosten, schoonmaak, boekhouding en energiekosten. Ná de aankoop is Het Wijkpaleis eigenaar en betalen we rente, aflossing en exploitatiekosten waaronder groot onderhoud, personeelsvergoedingen, schoonmaak, boekhouding en energiekosten.

Ons streven is de kosten vóór en ná de aankoop zoveel mogelijk gelijk te houden, zodat we de huren in Het Wijkpaleis op hetzelfde niveau kunnen houden.

Word obligatie houder!

Iedereen is nodig om de aankoop mogelijk te maken

Steun en geld van buurtgenoten, fans en betrokkenen, die geloven in het Wijkpaleis, maakt de aankoop mogelijk. Banken en fondsen willen hierdoor ook ‘instappen’. Het bedrag dat wij ten minste met obligaties willen ophalen, is 233.000 euro. Hoe meer we ophalen, hoe minder we hoeven te lenen van de bank. Dat is voordelig voor het Wijkpaleis, want de voorwaarden van een lening bij de bank zijn minder gunstig.

“Wat is nou een bank? je zet je geld toch op het wijkpaleis?!”

Bruno Setola

Als obligatiehouder leen je geld aan het Wijkpaleis en maak je hier- mee de aankoop van het pand mede mogelijk. Je kiest zelf welk bedrag en hoe lang je jouw geld aan het Wijkpaleis wil lenen. Je ontvangt elk jaar rente, en na de looptijd ontvang je je inleg terug. Ben je enthousiast? Wil je geld uitlenen, en helpen om anderen enthousiast maken dit ook te doen?

Via obligatieplan.nl/wijkpaleis kun je aangeven of je een lening aan het Wijkpaleis wil verstrekken.

Je kunt de campagne ook volgen via onze social media.

FacebookInstagram

Meedenkers en adviseurs

Het aankoopplan is tot stand gekomen met ondersteuning en en advies van

  • LSA Bewoners (lsabewoners.nl) en Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM, knhm.nl)
  • Juridische vorm en statuten, Kaep Notaris, mr. Karen Anne Hüpler - Hebben, notaris
  • Juridisch advies, gemeente Rotterdam, mr. Harry Hoogenboom, bestuurs- en concernondersteuning
  • Brandveiligheid advies, Arcadis Nederland, Maureen Lubbers, adviseur veiligheid
  • Taxatie, Deskundigenadvies, Arcadis Nederland, ing. P.W.E.M. van Hassel, register-taxateur / vastgoedadviseur
  • Bouwkundige investeringen en MJOP advies, Arcadis Nederland, ing. A.B. Martens, senior adviseur
  • Financieel rekenmodel en procesbegeleiding; Genoeg Ruimte, Gerben Kamphorst