leren

Van elkaar leren

In het Wijkpaleis

Het Wijkpaleis is ook de plek om van elkaar te leren. Een wijk als Rotterdam-West is door haar enorme diversiteit aan bewoners een ‘sociale bibliotheek’ waar je als je de mensen leert kennen oneindig kennis en kunde uit kan putten. Het Wijkpaleis is een plek waar mensen elkaar ontmoeten en nieuwe verbindingen ontstaan waarbij mensen van elkaar (kunnen) leren.

Dit ‘van elkaar leren’ kan informeel en organisch ontstaan, maar zit ook ingebakken in veel programma in het Wijkpaleis - van improvisatie theaterles tot muzikaal spreekuur, van textiel repair café tot samen nadenken over de ontwikkeling van een duurzame wijk. Soms is het programma geïnitieerd door een buurtbewoner, dan weer een social return van een maker uit het Wijkpaleis of een avond in het kader van de Huize Middelland Academie.

RK MARIA BASISSCHOOL

Toen het verzoek van de gemeente kwam om huisvesting te bieden aan de RK Maria Basisschool leek dit als een missend puzzelstukje op zijn plaats te vallen. Sinds 2019 huurt de Maria Basisschool de bovenste verdieping van het Wijkpaleis. Het is de start van een bijzondere samenwerking, waarvan de zaadjes al eerder bij Singeldingen en in het pop-up Paleis zijn geplant. 

De RK Maria Basisschool is een echte wijkschool. Het hoofdgebouw staat op de Schietbaanlaan. De school heeft een dependance op de derde verdieping van Het Wijkpaleis en gebruikt een deel van het achterterrein als schoolplein.

Ineke van Uden is sinds 2010 directeur, vol gloed vertelt zij over haar school en de samenwerking met het Wijkpaleis: “De Maria Basisschool is een echte wijk-school met een cultureel signatuur. Cultuur in de breedste zin, gevoed door de grote diversiteit in culturele achtergronden van de kinderen op school. Ik zou het leuk vinden als nog veel meer kinderen uit de wijk naar deze school komen. Geïnteresseerde ouders zijn van harte welkom om een kijkje te nemen in de school” zegt ze uitnodigend en vervolgt haar verhaal: “We zien de dependance in het Wijkpaleis én de samenwerking met de makers in het Wijkpaleis echt als een verrijking van het culturele programma van de school. De kinderen zien niet alleen de werkplaatsen, maar werken ook met de makers samen. Als school zijn wij er voor de basisvakken, maar we willen de kinderen graag meer meegeven. We werken hiervoor samen met verschillende organisaties, zoals SKVR, Theater Hofplein, Huize Middelland. Ook in het Wijkpaleis komen de kinderen in aanraking met een wereld die zij (nog) niet kennen en die ons programma aanvult, het maakt dat de kinderen kansrijker hun toekomst tegemoet gaan.” 

kbs-mariaschool.nl